Kako aplicirati

Znanje je jedina imovina koju ti nitko ne može oduzeti.

A

Apliciranje

Ako ste završili odgovarajuću srednju školu, nemate financijskih mogućnosti nastaviti visokoškolsko obrazovanje (bilo zbog niskog imovinskog statusa bilo jer ste do sada živjeli u domu ili u starateljskoj obitelji), a želite upisati studij ekonomije ili prava na sveučilištu ili visokoj školi bilo gdje u Hrvatskoj, možete se javiti na javni natječaj Zaklade Ivana Hodak! Također je moguća prijava na natječaj i ukoliko već studirate.

Za dodjelu stipendije na dodiplomskom studiju mogu se natjecati redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

1.

da nisu stariji od 21 godinu ako upisuju prvu godinu studija, studenti druge i treće godine da nisu stariji od 24 godine, a studenti završnih godina da nisu stariji od 26 godina

2.

da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine, osim ako iz osobito opravdanih razloga (bolest) Upravno vijeće Zaklade dopusti ponavljanje ili prekid najviše do jedne godine studija

3.

da im prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju iznosi 3,5 ili više

4.

da se radi o osobama koje su do punoljetnosti bile bez roditeljske skrbi i/ili su bili smješteni u domovima socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji ili da se radi o socijalno ugroženim osobama čiji redoviti mjesečni ukupni prihod svakog člana domaćinstva, ne prelazi iznos koji svake godine napose utvrđuje Zakon o izvršenju državnog proračuna kao osnovicu za obračun naknada i drugih primanja na temelju posebnih propisa.

Javni natječaj za financijske potpore raspisuje Upravno vijeće Zaklade, u pravilu jednom godišnje i objavljuje ga na web stranici Zaklade.

Broj stipendija svake godine određuje Upravno vijeće Zaklade ovisno o visini raspoloživih sredstava u Zakladi.

Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata koji zadovoljavaju sve gore spomenute uvjete, Upravno vijeće Zaklade može izuzetno prihvatiti u razmatranje i molbe kandidata čiji prosjek ocjena na dosadašnjem školovanju ili studiranju je niži.

K

Kako aplicirati?

Ako ste zainteresirani, provjerite u rubrici “Dokumenti” udovoljavate li svim uvjetima uz koje Zaklada dodjeljuje financijsku potporu. Kada uočite na web stranici Zaklade objavu natječaja (niže – “Otvorene prijave”), ispunite prijavu i sve ostale tražene dokumente pošaljite unutar roka potpisane na adresu:

Zaklada Ivana Hodak
Tajništvo
n/r Dora Lozo

Jordanovac 110
10000 Zagreb

O

Otvorene prijave

D

Dokumenti

Za apliciranje na Natječaj Zaklade nužno je zadovoljavati uvjete iz Statuta i Pravilnik o kriterijimai postupku dodjele sredstava Zaklade Ivana Hodak.